Workshop A De Werkplaats: De leerling is de baas!
School Montessori College
Naam workshopleider(s) Grietje van Haren / Gabrielle Franquinet + 1 of 2 leerlingen
Korte omschrijving Interactieve presentatie over de werkplaats bovenbouw, waarbij examenleerlingen uit havo en vwo zelf bepalen welke lessen ze bezoeken, hun eigen dagindeling kunnen maken in een eigen werkruimte.
Workshop B Feedback op feedback
School Montessoricollege Nijmegen-Groesbeek
Naam workshopleider(s) Tanja Fricken Peter Vergeer
Korte omschrijving Het geven van goede feedback is een van meest effectieve middelen voor een hoog leerrendement. Toch is slechts 6% van alle interventies van leerkrachten effectieve feedback. In deze workschop gaan we samen aan de slag met vragen als: Hoe zorg je er voor dat je feedback effectief is? Hoe draagt feedback bij aan de brede ontwikkeling van een kind? hoe activeert feedback een growth mindset? Hoe maakt feedback formatief toetsen mogelijk?
Workshop C Yes, eindelijk leuk bewegen
School Montessori College Nijmegen
Naam workshopleider(s) Wilbert Lamers / Tobias Peperkamp
Korte omschrijving Op het MCN worden de leerlingen bij LO ingedeeld op niveau. Hierdoor sporten ze een keer per week niet met de reguliere lesgroep. Daarnaast worden de kinderen niet meer beoordeeld met cijfers maar werkt de sectie LO met beweegrubrics.
Workshop D MLF Framework 1.0 - Beta
School Montessori Lyceum Flevoland
Naam workshopleider(s) Matthijs de Vries, Jan Willem Tuinman, David Hoogenboom, Jenella Duijne
Korte omschrijving Presentatie gezamenlijk met "MLF Framework 1.0 - Gamma" van een framework waarmee leerlingen zelfstandig op diverse manieren leerstof kunnen verwerken. Hierin staan Montessori-karakteristieken als leren kiezen, hoofd-hart-handen en sociaal leren centraal. Hierna is er ruimte om kennis te maken met het lesmateriaal en zelf te werken aan een eigen framework met docenten nask.
Workshop E Maatwerk op het Metis
School Metis Montessori Lyceum
Naam workshopleider(s) Ineke Bosman
Korte omschrijving In deze workshop laten we zien hoe het Metis Montessori Lyceum maatwerk vormgeeft op het havo en vwo. Er is bijvoorbeeld een traject voor special class leerlingen (autismespectrum) en voor verrijkt of versneld vwo, met begeleiding door coaches en aanpassing van het onderwijsaanbod voor getalenteerde leerlingen. We bieden de mogelijkheid aan vervroegd / gespreid examen te doen.
Workshop F MC Agora & Agora 10-15
School Montessori College Nijmegen & Groesbeek
Naam workshopleider(s) Jacqueline de Volder & Roelant Wijngaards
Korte omschrijving Wat is agora onderwijs? Welke rol heeft een leraar of coach hierin? En welke rol heeft een leerling? We nemen je mee naar hoe Agora op onze school ontstaan is en wat dit allemaal teweegbrengt. Hopelijk is aan het einde van de workshop duidelijk wat er nu anders is aan deze onderwijsvorm.
Workshop G Recht op maatwerk
School Montessori College Arnhem
Naam workshopleider(s) Rogier Spanjers
Korte omschrijving Deze tekst voor deze workshop wordt later aangeleverd
Workshop H Cijferloos lesgeven bij taalonderwijs
School Montessori College Nijmegen
Naam workshopleider(s) Yolanda de Jong
Korte omschrijving Hoe geef je formatief toetsen vorm? Hoe worden de ontwikkelbevorderingen vastgelegd? En nog meer antwoorden op je vragen rondom cijferloos lesgeven. In de onderbouw van het Modern Montessori VMBO te Nijmegen wordt bij de talen geheel cijferloos lesgegeven. In deze workshop krijg je een kijkje in de praktijk en tips om formatieve evaluatie in jouw les toe te passen.
Workshop I Een unieke leergang voor docenten VO
School Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (MLA, MML, MCO en IVKO)
Naam workshopleider(s) Manja Stoovelaar en Koen Schaap
Korte omschrijving Het MSA gaat iets nieuws beginnen: per 1 september 2019 starten we met een eenjarige, post-HBO gecertificeerde VO-leergang. Uniek in Nederland en daarbuiten. Het is bedoeld voor gemotiveerde, bevoegde leraren die hun onderwijs blijvend willen verbeteren vanuit het gedachtengoed van Maria Montessori en de nieuwste wetenschappelijke inzichten (maar op dit moment niet helemaal weten hoe dat te doen). Je zou kunnen zeggen dat de leergang begint waar de basiscursus en lerarenopleiding(en) ophouden. De cursisten zullen teruggaan naar de originele geschriften van Maria Montessori en leren hoe haar inspirerende visie te vertalen naar effectief lesgeven in het VO anno 2019. In de workshop willen we onze plannen uit de doeken doen en de deelnemers vragen hier feedback op te geven. Centraal staan de vragen: "Wat vind je ervan?", en "Zou jij deze leergang willen volgen en waarom (niet)?"
Workshop J Documentaire maken voor je profielwerkstuk of sectorwerkstuk
School MLA
Naam workshopleider(s) Jasper Vreken
Korte omschrijving Het profielwerkstuk is het mooiste onderdeel dat er is. Een leerling krijgt krijgt 80 uur (hv, 20 uur vmbo) om een product te maken, over een onderwerp naar keuze. Dat product mag je gieten in een vorm die past. Ook een documentaire. De docenten die zo’n pws begeleiden juichen het maken van documentaires wel toe, maar zijn ook onzeker. Ze hebben zelf nog nooit een documentaire gemaakt. Daarom heb ik een ELO gemaakt om docenten en leerlingen te ondersteunen. De documentaires gaan vaak over kwetsbare onderwerpen zoals "Kind zijn van gescheiden ouders", of "Keuzestress" of "Dude, don't kill my connection" over verslaving aan de mobiele telefoon. Op zijn Montessoriaans: dit is de leerling, die in zijn/haar kwetsbare periode, op creatieve manier uiting geeft van zijn/haar eigen verhaal.
Workshop K De Onderwijsbeweging
School Montessori College Nijmegen
Naam workshopleider(s) Gijs van Hout
Korte omschrijving DE Onderwijsbeweging is een groeiende leergemeenschap van onderwijsvernieuwers binnen het Montessori College van Nijmegen en Groesbeek. DE Onderwijsbeweging maakt zich sterk voor onderwijs dat over grenzen van klassen, vakken en scholen heen reikt. Onderwijs waar iedereen voor warm loopt: leerlingen, ouders, docenten, schoolleiders en ondernemers. Onderwijs dat inspirerend werkt omdat het iedereen betrekt en insluit. De bedoeling is niet alleen om over vernieuwing te praten, maar het ook meteen te gaan DOEN. Ben jij benieuwd hoe de Onderwijsbeweging werkt (en makkelijk kunt invoeren op je eigen school), bezoek dan deze workshop!
Workshop L Projectonderwijs in MVT
School MLF
Naam workshopleider(s) Eddy van Onzen & Roel Frohlings
Korte omschrijving Via projectonderwijs bieden wij geintegreerd Engels aan. Door de complexe opdrachten en formatieve toetsmomenten komen leerlingen beter tot leren en hebben een hoge ontwikkelingscurve.
Workshop M Leren door vragen te stellen - Laat leerlingen elkaar toetsen
School MHV Pantarijn
Naam workshopleider(s) Sam de Vlieger
Korte omschrijving Doorgaans stellen docenten de vragen, worden ze door leerlingen beantwoord en kijken docenten ze weer na. Ik, als docent, denk diep na over de vragen die ik stel en over de antwoorden die leerlingen geven. Regelmatig ontdek ik tijdens het maken en nakijken van vragen hoe rijk de leerstof eigenlijk is. Daarom denk ik dat mijn leerlingen veel meer leren als zij de vragen stellen en deze ook nakijken. In deze workshop gaan we bekijken hoe je dit kan vormgeven. We richten ons op de volgende vragen: Hoe ondersteun je leerlingen in het stellen van de juiste vraag? Hoe organiseer je dit binnen een les of lessenreeks? Welke informatie levert dit voor jou en de leerling op?
Workshop N MIJ-dag
School RSG Pantarijn
Naam workshopleider(s) Mike Louwman
Korte omschrijving Leerlingen verdienen de ruimte om zelf te (leren) bepalen wat ze op een schooldag willen bereiken. Om die reden zijn er MIJ-dagen, lesvrije dagen die leerlingen zelf invullen. Ze kiezen zelf wat ze die dag gaan leren. In de mentorgroep worden aan het einde van de dag de opbrengsten uitgewisseld middels de presentatie van een zogenaamde footprint.
Workshop O Leerdoelen: het kan anders
School RSG Pantarijn
Naam workshopleider(s) Meinou Kopinga, Anton Nanninga
Korte omschrijving Leerdoelen lijken een steeds belangrijkere plek te krijgen in het onderwijs. Terecht wat ons betreft, maar er zijn enorm veel verschillende manieren om er mee om te gaan in de lessen. In deze workshop laten wij voorbeelden zien op welke manieren je met leerdoelen om kunt gaan. Hierbij gaan we in op zowel sociale als cognitieve leerdoelen, waarbij het uitgangspunt is dat de leerling aan zet is. Verder laten we zien hoe wij feedback een plek geven.
Workshop P Formatieve en feedbackrijke didactiek
School MLA
Naam workshopleider(s) Hanneke Beneden, Katka Dijk
Korte omschrijving Vorig schooljaar zijn we gestart met een pilot formatief evalueren en een meer feedbackrijke didactiek. In deze workshop hoor je meer over de achtergronden van formatief evalueren en feedbackrijke didactiek, de keuze voor deze werkwijze en onze ervaringen tot nu toe. Gezamenlijk bespreken we enkele formatieve toetsingsvormen voor eigen gebruik en gaan we dieper in op het volgen van de voortgang van de leerling.
Workshop Q MLF Framework 1.0 - Gamma
School Montessori Lyceum Flevoland
Naam workshopleider Matthijs de Vries, Jan Willem Tuinman, David Hoogenboom, Jenella Duijne
Korte omschrijving Presentatie gezamenlijk met "MLF Framework 1.0 - Beta" van een framework waarmee leerlingen zelfstandig op diverse manieren leerstof kunnen verwerken. Hierin staan Montessori-karakteristieken als leren kiezen, hoofd-hart-handen en sociaal leren centraal. Hierna is er ruimte om kennis te maken met het lesmateriaal en zelf te werken aan een eigen framework met docenten mens en maatschappij.
Workshop R Montessoriaans toetsen
School Jordan-MLU
Naam workshopleider Gerhard van Hunnik
Korte omschrijving Formatief toetsen haalt op dit moment regelmatig het nieuws. Het Jordan heeft bij natuurkunde een Jordaneigen invulling hieraan gegeven. Er wordt gewerkt met ce-waardige niet-verplichte toetsen die een leerling zelf mag maken, zelf nakijkt en individueel nabespreekt met een docent. Dit is in principe toepasbaar bij alle vakken. Docent vertelt zijn ervaring en er is ruimte voor uitwisseling met de toetspraktijk op andere scholen.
Workshop S Onderzoeksvaardigheden
School Jordan-Montessori Lyceum Utrecht
Naam workshopleider Deniese Mandemaker
Korte omschrijving Op de website van het Jordan staat: "Het grootste verschil tussen de 1v-klas en de 1hv-klassen van het Jordan is het vak onderzoeksvaardigheden. Bij onderzoeksvaardigheden werk je met een groepje leerlingen een periode lang aan een multidisciplinair project (een project waarbij meerdere vakken betrokken zijn). Stap voor stap leer je hoe wetenschappelijk onderzoek te doen." Hoe is dit opgezet? Welke vakken werken samen? Wat voor soort opdrachten worden gedaan? Welke problemen zijn we tegen gekomen? Hoe gaan we hier verder mee?
Workshop T Zelfstandigheid/eigen tempo/achterstanden
School Jordan-MLU
Naam workshopleider Siegfried Sinnema
Korte omschrijving Zelfstandigheid is een van de grote montessoridoelen. Hoe geef je daar invulling aan en waar loop je tegenaan? Het Jordan werkt met eigen tempo. Leerlingen plannen zelf, mogen fouten maken. Daarnaast wordt toch van alles bedacht om het tempo te bevorderen. Welke instrumenten worden hiervoor ingezet? Welke problemen komen we tegen? Hoe gaan andere montessorischolen hier mee om?
Workshop U Schooleigen vak Digital technology and Science voor vwoplus leerlingen
School HML
Naam workshopleider Leon Dahmen, Maudy Vis en Anton Wolvers
Korte omschrijving Leon Dahmen, Anton Wolvers en Maudy Vis geven op het HML de schooleigen vakken Digital Technology en Science aan onze vwokernplusleerlingen. Onderzoekend leren, samenwerken, vakverbindend werken aan de beta vakken in de onderbouw (science) en het verbinden van kunst en techniek (DT).
Workshop V Portfolio & Simulise
School RSG Pantarijn
Naam workshopleider Froukje Boselie, Angelique van Akkeren
Korte omschrijving Plusdocument of reflectiegedeelte van het Montessoricertificaat, hoe vul je dat als leerling in? Hoe wordt je daarbij begeleid door je mentor? Weet je wat je kan, wie je bent, wat je wilt? Wij willen leerlingen leren daarover vanaf klas 1 na te denken. Op Pantarijn zijn we dit jaar daarom van start gegaan met het opbouwen van een portfolio in Simulise. Naast dit portfolio kunnen er door de mentor/docent ook opdrachten in Simulise worden klaargezet waaraan leerlingen kunnen werken. Denk bijvoorbeeld aan LOB. In deze workshop meer over Simulise en vooral onze aanpak en ideeen.
Workshop W KUNST in de mix
School Montessori Lyceum Rotterdam
Naam workshopleider Eva van Sprundel
Korte omschrijving Een kijkje in onze vernieuwde keuken. Vanaf volgend schooljaar start ons nieuwe vak KUNST. Dit vak is een samensmelting van drama, muziek en beelende vorming. Tijdens deze workshop nemen we jullie mee op reis een door het werkproces heen naar de stand van zaken nu.
Workshop X Het zelfstandige klaslokaal
School Haags Montessori Lyceum
Naam workshopleider Tim Blom, Charlotte Stijns
Korte omschrijving Over hoe we op onze school de leerlingen zo zelfstandig mogelijk laten werken dmv een voorbereide leeromgeving en flipping the classroom.
Workshop Y Montessori Campus PO-VO
School Montessori Lyceum Flevoland/Montessori Stad
Naam workshopleider Davide Fleischer / Job Kooiman
Korte omschrijving Hoe mooi zou het zijn om een doorlopende leerlijn Montessori PO-VO te kunnen opzetten? Geen brute knip tussen basisschool en voortgezet onderwijs, maar iedere leerling een individueel leertraject! In Almere werken het Montessori PO en VO samen om deze droom werkelijkheid te maken. En we zijn al best ver! Word deelgenoot van onze onderwijskundige visie op de PO-VO campus, wissel gedachten met ons uit en wordt blij!